Troostwijk Veilingen B.V.
Troostwijk Veilingen B.V.
En stock: 1960 annonces
depuis 5 ans sur Machineryline
93 ans sur le marché
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 1960 annonces
depuis 5 ans sur Machineryline
93 ans sur le marché

Autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 en vente aux enchères

PDF
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 image 2
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 image 3
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 image 4
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 image 5
autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 image 6
Cette annonce vous intéresse ?
Contacter le vendeur
1/6
PDF
Prix de départ:
1 000 €
≈ 1 065 $US
≈ 10 950 MAD
se rendre aux enchères
Poids net à vide 19 kg
Localisation Pays-Bas Boxmeer
Mise en ligne sept. 15, 2023
Machineryline ID FU36270
Enchère 1
Date de fin 2023-09-25 19:35
Description
Dimensions hors-tout 1.67 m × 1 m × 0.035 m
Équipement supplémentaire
Véhicules à quatre roues motrices
État
État d'occasion

Informations supplémentaires — Autre équipement de contrôle climatique Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310

Français
marque: Astronergy; type: CHSM6610M(DG)/F-310; courant c.c. max.: 310 W; poids individuel: 19 kg; longueur totale: 1670 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 35 mm; description: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Panneaux solaires verre-verre.
Total: 2 palettes complètes
Taille du panneau: 1670x1000x35 mm.
puissance totale: 19.220 Wp.
Ce lot se compose de panneaux solaires inutilisés. ; Si, en tant qu’acheteur privé, vous avez l’intention d’installer les panneaux solaires sur / près d’une maison, vous pouvez être éligible au taux de TVA de 0%.
Ce règlement ne s’applique que si vous résidez aux Pays-Bas.

ATTENTION! Le soumissionnaire s’entend hors TVA, mais la TVA est incluse dans le calcul du montant total à payer.
Après paiement de l’intégralité du prix d’achat, TVA comprise, vous pouvez remplir ce relevé et l’envoyer signé par e-mail à afficher les coordonnées.
Après avoir reçu la déclaration entièrement remplie, une facture sans TVA sera créée pour vous et vous recevrez un remboursement du montant de la TVA payée dans quelques jours.;
znacka: Astronergy; typ: CHSM6610M(DG)/F-310; max. výkon stejn. proudu: 310 W; vlastní váha: 19 kg; celkový rozmer D: 1670 mm; celkový rozmer Š: 1000 mm; celkový rozmer V: 35 mm; popis: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Sklo-Skleněné solární panely.
celkem: 2 plné palety
Velikost panelu: 1670x1000x35 mm.
celkový výkon: 19.220 Wp.
Tato část se skládá z nepoužitých solárních panelů. ; Pokud jako soukromý kupující máte v úmyslu instalovat solární panely na / v blízkosti domu, můžete mít nárok na 0% sazbu DPH.
Toto nařízení platí pouze v případě, že máte bydliště v Nizozemsku.

POZORNOST! Dražitel je bez DPH, ale DPH je zahrnuta do výpočtu celkové částky, která má být zaplacena.
Po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH můžete vyplnit tento výpis a zaslat jej podepsaný e-mailem na adresu afficher les coordonnées.
Po obdržení kompletně vyplněného prohlášení pro vás bude vytvořena faktura bez DPH a během několika dní obdržíte zpět zaplacenou částku DPH.;
Marke: Astronergy; Typ: CHSM6610M(DG)/F-310; max. Gleichstromleistung: 310 W; Eigengewicht: 19 kg; Gesamtabmessung L: 1670 mm; Gesamtabmessung B: 1000 mm; Gesamtabmessung H: 35 mm; Beschreibung: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Glas-Glas-Sonnenkollektoren.
Insgesamt: 2 volle Paletten
Plattengröße: 1670x1000x35 mm.
Gesamtleistung: 19.220 Wp.
Dieses Los besteht aus unbenutzten Sonnenkollektoren. ; Wenn Sie als privater Käufer beabsichtigen, die Sonnenkollektoren auf / in der Nähe eines Hauses zu installieren, haben Sie möglicherweise Anspruch auf den Mehrwertsteuersatz von 0 %.
Diese Regelung gilt nur, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Niederlanden haben.

AUFMERKSAMKEIT! Der Bieter versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer, aber die Mehrwertsteuer wird in die Berechnung des zu zahlenden Gesamtbetrags einbezogen.
Nach Zahlung des vollen Kaufpreises, also inklusive Mehrwertsteuer, können Sie diese Erklärung ausfüllen und unterschrieben per E-Mail an afficher les coordonnées senden.
Nach Erhalt der vollständig ausgefüllten Erklärung wird für Sie eine umsatzsteuerfreie Rechnung erstellt und Sie erhalten innerhalb weniger Tage eine Rückerstattung des gezahlten Umsatzsteuerbetrags.;
brand: Astronergy; type: CHSM6610M(DG)/F-310; max. DC power: 310 W; own weight: 19 kg; total dimension L: 1670 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 35 mm; description: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Glass-Glass solar panels.
total: 2 full pallets
panel size: 1670x1000x35 mm.
total power: 19.220 Wp.
this lot consists of unused solar panels. ; If you, as a private buyer, intend to install the solar panels on / near a home, you may be eligible for the 0% VAT rate.
This regulation only applies if you are resident in the Netherlands.

ATTENTION! The bidder is exclusive of VAT, but VAT is included in the calculation of the total amount to be paid.
After payment of the full purchase price, so including VAT, you can fill in this statement and send it signed by e-mail to afficher les coordonnées.
After receiving the fully completed declaration, a VAT-free invoice will be created for you and you will receive a refund of the VAT amount paid within a few days.;
type: CHSM6610M(DG)/F-310
max. DC power: 310 W
description: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Glass-Glass solar panels
panel size: 1670x1000x35 mm
brand: Astronergy
running hours: 2 full pallets
engine power: 19.220 W
marca: Astronergy; tipo: CHSM6610M(DG)/F-310; potencia CC máx.: 310 W; propio peso: 19 kg; dimensión total L: 1670 mm; dimensión total A: 1000 mm; dimensión total H: 35 mm; descripción: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Paneles solares Glass-Glass.
Total: 2 palets completos
Tamaño del panel: 1670x1000x35 mm.
potencia total: 19.220 Wp.
Este lote consiste en paneles solares no utilizados. ; Si usted, como comprador privado, tiene la intención de instalar los paneles solares en / cerca de una casa, puede ser elegible para la tasa de IVA del 0%.
Esta regulación solo se aplica si usted reside en los Países Bajos.

¡ATENCIÓN! El licitador no incluye el IVA, pero el IVA se incluye en el cálculo del importe total a pagar.
Después del pago del precio total de compra, incluido el IVA, puede completar esta declaración y enviarla firmada por correo electrónico a afficher les coordonnées.
Después de recibir la declaración completamente completa, se creará una factura sin IVA para usted y recibirá un reembolso del monto del IVA pagado dentro de unos días.;
brändi: Astronergy; tyyppi: CHSM6610M(DG)/F-310; max. DC teho: 310 W; oma paino: 19 kg; kokonaistilavuus L: 1670 mm; kokonaisulottuvuus W: 1000 mm; kokonaistila H: 35 mm; kuvaus: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Lasi-lasi-aurinkopaneelit.
Yhteensä: 2 täyttä lavaa
paneelin koko: 1670x1000x35 mm.
kokonaisteho: 19.220 Wp.
Tämä erä koostuu käyttämättömistä aurinkopaneeleista. ; Jos yksityisenä ostajana aiot asentaa aurinkopaneelit kotiin / sen läheisyyteen, saatat olla oikeutettu 0%: n arvonlisäverokantaan.
Tätä sääntöä sovelletaan vain, jos asut Alankomaissa.

TARKKAAVAISUUS! Tarjoaja ei sisällä arvonlisäveroa, mutta arvonlisävero sisältyy maksettavaa kokonaismäärää koskevaan laskelmaan.
Kun olet maksanut koko ostohinnan, eli arvonlisäveroineen, voit täyttää tämän ilmoituksen ja lähettää sen allekirjoitettuna sähköpostitse afficher les coordonnées.
Kun olet saanut täysin täytetyn ilmoituksen, sinulle luodaan arvonlisäveroton lasku, jonka saat takaisin maksamastasi arvonlisäverosta muutaman päivän kuluessa.;
márka: Astronergy; típus: CHSM6610M(DG)/F-310; max. DC áramerosség: 310 W; saját tömeg: 19 kg; teljes méret, H: 1670 mm; teljes méret, SZ: 1000 mm; teljes méret, M: 35 mm; leírás: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 üveg-üveg napelemek.
összesen: 2 teljes raklap
panel mérete: 1670x1000x35 mm.
teljes teljesítmény: 19.220 Wp.
Ez a tétel fel nem használt napelemekből áll. ; Ha magánvásárlóként a napelemeket otthonra / annak közelébe kívánja telepíteni, akkor jogosult lehet a 0% -os áfakulcsra.
Ez a rendelet csak akkor alkalmazandó, ha Ön Hollandiában rendelkezik lakóhellyel.

FIGYELEM! Az ajánlattevő nem tartalmazza az ÁFA-t, de a HÉA-t figyelembe veszik a teljes fizetendő összeg kiszámításakor.
A teljes vételár, tehát az ÁFA-val együtt történő kifizetése után kitöltheti ezt a nyilatkozatot, és e-mailben aláírva elküldheti a afficher les coordonnées.
A hiánytalanul kitöltött nyilatkozat kézhezvétele után áfamentes számlát állítunk ki Önnek, és néhány napon belül visszatérítjük Önnek a befizetett áfa összegét.;
marca: Astronergy; tipo: CHSM6610M(DG)/F-310; potenza c.c. max.: 310 W; proprio peso: 19 kg; dimensioni totali (L): 1670 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 35 mm; descrizione: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Vetro-Vetro pannelli solari.
Totale: 2 pallet pieni
Dimensioni pannello: 1670x1000x35 mm.
potenza totale: 19.220 Wp.
Questo lotto è costituito da pannelli solari inutilizzati. ; Se tu, come acquirente privato, intendi installare i pannelli solari su / vicino a una casa, potresti avere diritto all'aliquota IVA dello 0%.
Questo regolamento si applica solo se risiedi nei Paesi Bassi.

ATTENZIONE! L'offerente è IVA esclusa, ma l'IVA è inclusa nel calcolo dell'importo totale da pagare.
Dopo il pagamento dell'intero prezzo di acquisto, quindi comprensivo di IVA, è possibile compilare questa dichiarazione e inviarla firmata via e-mail a afficher les coordonnées.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione completa, verrà creata una fattura esente da IVA e riceverai un rimborso dell'importo IVA pagato entro pochi giorni.;
merk: Astronergy; type: CHSM6610M(DG)/F-310; max. DC power: 310 W; eigen gewicht: 19 kg; totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Glas-Glas zonnepanelen.
totaal: 2 volle pallets
afmeting panelen: 1670x1000x35 mm.
totaal vermogen: 19.220 Wp.
dit kavel bestaat uit ongebruikte zonnepanelen. ; Indien u als particuliere koper het voornemen heeft de zonnepanelen aan te brengen op/nabij een woning, kunt u in aanmerking komen voor het 0% btw tarief.
Deze regeling geldt alleen wanneer u woonachtig bent in Nederland.

LET OP! Het bieddrag is exclusief BTW, maar de BTW wordt bij de berekening van het totaal te betalen bedrag wel meegerekend.
Na betaling van het volledige aankoopbedrag, dus inclusief de BTW, kunt u deze verklaring invullen en ondertekend per e-mail naar afficher les coordonnées sturen.
Na ontvangst van de volledig ingevulde verklaring, zal een BTW-vrije factuur voor u aangemaakt worden en ontvangt u binnen enkele dagen het betaalde BTW-bedrag terug.;
marka: Astronergy; typ: CHSM6610M(DG)/F-310; maks. moc DC: 310 W; masa wlasna: 19 kg; dlugosc calkowita: 1670 mm; szerokosc calkowita: 1000 mm; wysokosc calkowita: 35 mm; opis: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Panele słoneczne szkło-szkło.
razem: 2 palety pełne
Wymiary panelu: 1670x1000x35 mm.
całkowita moc: 19.220 Wp.
Ta partia składa się z nieużywanych paneli słonecznych. ; Jeśli jako prywatny nabywca zamierzasz zainstalować panele słoneczne na / w pobliżu domu, możesz kwalifikować się do stawki VAT 0%.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy mieszkasz w Holandii.

UWAGA! Oferent nie zawiera podatku VAT, ale podatek VAT jest uwzględniany przy obliczaniu całkowitej kwoty do zapłaty.
Po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, a więc zawierającej podatek VAT, możesz wypełnić to oświadczenie i wysłać je podpisane e-mailem do afficher les coordonnées.
Po otrzymaniu w pełni wypełnionej deklaracji zostanie dla Ciebie utworzona faktura wolna od podatku VAT, a w ciągu kilku dni otrzymasz zwrot zapłaconej kwoty podatku VAT.;
marca: Astronergy; tip: CHSM6610M(DG)/F-310; energie maxima de alimentare c.c.: 310 W; greutate proprie: 19 kg; dimensiunea totala L: 1670 mm; dimensiune totala l: 1000 mm; dimensiune totala h: 35 mm; descriere: 62 Panouri solare Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Glass-Glass.
Total: 2 paleti plini
Dimensiune panou: 1670x1000x35 mm.
putere totală: 19.220 Wp.
Acest lot este format din panouri solare neutilizate. ; Dacă dumneavoastră, în calitate de cumpărător privat, intenționați să instalați panourile solare pe/lângă o locuință, este posibil să fiți eligibil pentru cota de TVA de 0%.
Acest regulament se aplică numai dacă sunteți rezident în Olanda.

ATENȚIE! Ofertantul nu conține TVA, dar TVA-ul este inclus în calculul sumei totale care trebuie plătită.
După plata integrală a prețului de achiziție, deci inclusiv TVA, puteți completa această declarație și o puteți trimite semnată prin e-mail la afficher les coordonnées.
După primirea declarației complete, vi se va crea o factură fără TVA și veți primi o rambursare a sumei TVA plătite în câteva zile.;
znamka: Astronergy; vrsta: CHSM6610M(DG)/F-310; najv. moc DC: 310 W; lastna teža: 19 kg; skupna mera D: 1670 mm; skupna mera Š: 1000 mm; skupna mera V: 35 mm; opis: 62 Astronergija CHSM6610M(DG)/F-310 sončni kolektorji iz steklenega stekla.
Skupaj: 2 polni paleti
velikost plošče: 1670x1000x35 mm.
skupna moč: 19.220 Wp.
Ta serija je sestavljena iz neuporabljenih sončnih kolektorjev. ; Če nameravate kot zasebni kupec namestiti sončne kolektorje na / v bližini doma, boste morda upravičeni do 0-odstotne stopnje DDV.
Ta uredba se uporablja samo, če prebivate na Nizozemskem.

POZORNOST! Ponudnik ne plačuje DDV, DDV pa je vključen v izračun skupnega zneska, ki ga je treba plačati.
Po plačilu celotne nakupne cene, vključno z DDV, lahko izpolnite to izjavo in jo pošljete podpisano po e-pošti na afficher les coordonnées.
Po prejemu v celoti izpolnjene deklaracije bo za vas ustvarjen račun brez DDV, v nekaj dneh pa boste prejeli vračilo plačanega zneska DDV.;
märke: Astronergy; typ: CHSM6610M(DG)/F-310; max. likströmseffekt: 310 W; egenvikt: 19 kg; totalmått L: 1670 mm; totalt mått B: 1000 mm; totalt mått H: 35 mm; beskrivning: 62 Astronergy CHSM6610M(DG)/F-310 Solpaneler av glas-glas.
Totalt: 2 fulla pallar
Panelstorlek: 1670x1000x35 mm.
total effekt: 19.220 Wp.
Detta parti består av oanvända solpaneler. ; Om du som privat köpare tänker installera solpanelerna på / nära ett hem kan du vara berättigad till 0% momssats.
Denna förordning gäller endast om du är bosatt i Nederländerna.

UPPMÄRKSAMHET! Budgivaren är exklusive moms, men moms ingår i beräkningen av det totala beloppet som ska betalas.
Efter betalning av hela köpeskillingen, alltså inklusive moms, kan du fylla i detta utdrag och skicka det undertecknat via e-post till afficher les coordonnées.
Efter att ha mottagit den fullständigt ifyllda deklarationen skapas en momsfri faktura åt dig och du får en återbetalning av det momsbelopp som betalats inom några dagar.;
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires