Troostwijk Veilingen B.V.
Troostwijk Veilingen B.V.
En stock: 1365 annonces
depuis 5 ans sur Machineryline
93 ans sur le marché
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 1365 annonces
depuis 5 ans sur Machineryline
93 ans sur le marché
L'annonce Autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
autre équipement de contrôle climatique Gefrierraum (96m2) Gefrierraum (96m2) 1 000 € Autre équipement de contrôle climatique 2021 Pays-Bas, De Lier
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350
Vendu
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 image 2
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 image 3
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 image 4
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 image 5
autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350 image 6
1/6
Marque Longi
Modèle LR4-60HPB-350
Localisation Pays-Bas Boxmeer
Mise en ligne sept. 15, 2023
Machineryline ID WU36270
Enchère 1
Date de fin 2023-09-25 19:38
Description
Dimensions hors-tout 1.776 m × 1.052 m × 0.035 m
Équipement supplémentaire
Véhicules à quatre roues motrices
État
État d'occasion

Informations supplémentaires — Autre équipement de contrôle climatique Longi LR4-60HPB-350

Français
marque: Longi; type: LR4-60HPB-350; courant c.c. max.: 350 W; longueur totale: 1776 mm; largeur totale: 1052 mm; hauteur totale: 35 mm; description: 3 palettes avec 30 panneaux solaires Longi LR4-60HPB-350 chacune.
Total: 90 panneaux solaires
puissance totale: 31.500 Wp.
Taille du panneau: 1776x1052x35 mm.
puissance: 350 Wc par panneau solaire.
état: inutilisé; Si, en tant qu’acheteur privé, vous avez l’intention d’installer les panneaux solaires sur / près d’une maison, vous pouvez être éligible au taux de TVA de 0%.
Ce règlement ne s’applique que si vous résidez aux Pays-Bas.

ATTENTION! Le soumissionnaire s’entend hors TVA, mais la TVA est incluse dans le calcul du montant total à payer.
Après paiement de l’intégralité du prix d’achat, TVA comprise, vous pouvez remplir ce relevé et l’envoyer signé par e-mail à aanmelden@troostwijkauctions.com.
Après avoir reçu la déclaration entièrement remplie, une facture sans TVA sera créée pour vous et vous recevrez un remboursement du montant de la TVA payée dans quelques jours.
;
znacka: Longi; typ: LR4-60HPB-350; max. výkon stejn. proudu: 350 W; celkový rozmer D: 1776 mm; celkový rozmer Š: 1052 mm; celkový rozmer V: 35 mm; popis: 3 palety s 30 solárními panely Longi LR4-60HPB-350.
celkem: 90 solárních panelů
celkový výkon: 31.500 Wp.
Velikost panelu: 1776x1052x35 mm.
výkon: 350 Wp na solární panel.
stav: nevyužitý; Pokud jako soukromý kupující máte v úmyslu instalovat solární panely na / v blízkosti domu, můžete mít nárok na 0% sazbu DPH.
Toto nařízení platí pouze v případě, že máte bydliště v Nizozemsku.

POZORNOST! Dražitel je bez DPH, ale DPH je zahrnuta do výpočtu celkové částky, která má být zaplacena.
Po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH můžete vyplnit tento výpis a zaslat jej podepsaný e-mailem na adresu aanmelden@troostwijkauctions.com.
Po obdržení kompletně vyplněného prohlášení pro vás bude vytvořena faktura bez DPH a během několika dní obdržíte zpět zaplacenou částku DPH.
;
Marke: Longi; Typ: LR4-60HPB-350; max. Gleichstromleistung: 350 W; Gesamtabmessung L: 1776 mm; Gesamtabmessung B: 1052 mm; Gesamtabmessung H: 35 mm; Beschreibung: 3 Paletten mit je 30 Longi LR4-60HPB-350 Solarmodulen.
Insgesamt: 90 Sonnenkollektoren
Gesamtleistung: 31.500 Wp.
Plattengröße: 1776x1052x35 mm.
Leistung: 350 Wp pro Solarpanel.
Zustand: unbenutzt; Wenn Sie als privater Käufer beabsichtigen, die Sonnenkollektoren auf / in der Nähe eines Hauses zu installieren, haben Sie möglicherweise Anspruch auf den Mehrwertsteuersatz von 0 %.
Diese Regelung gilt nur, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Niederlanden haben.

AUFMERKSAMKEIT! Der Bieter versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer, aber die Mehrwertsteuer wird in die Berechnung des zu zahlenden Gesamtbetrags einbezogen.
Nach Zahlung des vollen Kaufpreises, also inklusive Mehrwertsteuer, können Sie diese Erklärung ausfüllen und unterschrieben per E-Mail an aanmelden@troostwijkauctions.com senden.
Nach Erhalt der vollständig ausgefüllten Erklärung wird für Sie eine umsatzsteuerfreie Rechnung erstellt und Sie erhalten innerhalb weniger Tage eine Rückerstattung des gezahlten Umsatzsteuerbetrags.
;
brand: Longi; type: LR4-60HPB-350; max. DC power: 350 W; total dimension L: 1776 mm; total dimension W: 1052 mm; total dimension H: 35 mm; description: 3 pallets with 30 Longi LR4-60HPB-350 solar panels each.
total: 90 solar panels
total power: 31.500 Wp.
panel size: 1776x1052x35 mm.
power: 350 Wp per solar panel.
condition: unused; If you, as a private buyer, intend to install the solar panels on / near a home, you may be eligible for the 0% VAT rate.
This regulation only applies if you are resident in the Netherlands.

ATTENTION! The bidder is exclusive of VAT, but VAT is included in the calculation of the total amount to be paid.
After payment of the full purchase price, so including VAT, you can fill in this statement and send it signed by e-mail to aanmelden@troostwijkauctions.com.
After receiving the fully completed declaration, a VAT-free invoice will be created for you and you will receive a refund of the VAT amount paid within a few days.
;
type: LR4-60HPB-350
max. DC power: 350 W
description: 3 pallets with 30 Longi LR4-60HPB-350 solar panels each
panel size: 1776x1052x35 mm
condition: unused
running hours: 90 solar panels
engine power: 350 W
marca: Longi; tipo: LR4-60HPB-350; potencia CC máx.: 350 W; dimensión total L: 1776 mm; dimensión total A: 1052 mm; dimensión total H: 35 mm; descripción: 3 palets con 30 paneles solares Longi LR4-60HPB-350 cada uno.
Total: 90 paneles solares
potencia total: 31.500 Wp.
Tamaño del panel: 1776x1052x35 mm.
potencia: 350 Wp por panel solar.
condición: sin usar; Si usted, como comprador privado, tiene la intención de instalar los paneles solares en / cerca de una casa, puede ser elegible para la tasa de IVA del 0%.
Esta regulación solo se aplica si usted reside en los Países Bajos.

¡ATENCIÓN! El licitador no incluye el IVA, pero el IVA se incluye en el cálculo del importe total a pagar.
Después del pago del precio total de compra, incluido el IVA, puede completar esta declaración y enviarla firmada por correo electrónico a aanmelden@troostwijkauctions.com.
Después de recibir la declaración completamente completa, se creará una factura sin IVA para usted y recibirá un reembolso del monto del IVA pagado dentro de unos días.
;
brändi: Longi; tyyppi: LR4-60HPB-350; max. DC teho: 350 W; kokonaistilavuus L: 1776 mm; kokonaisulottuvuus W: 1052 mm; kokonaistila H: 35 mm; kuvaus: 3 lavaa, joissa kussakin 30 Longi LR4-60HPB-350 aurinkopaneelia.
Yhteensä: 90 aurinkopaneelia
kokonaisteho: 31.500 Wp.
paneelin koko: 1776x1052x35 mm.
teho: 350 Wp per aurinkopaneeli.
kunto: käyttämätön; Jos yksityisenä ostajana aiot asentaa aurinkopaneelit kotiin / sen läheisyyteen, saatat olla oikeutettu 0%: n arvonlisäverokantaan.
Tätä sääntöä sovelletaan vain, jos asut Alankomaissa.

TARKKAAVAISUUS! Tarjoaja ei sisällä arvonlisäveroa, mutta arvonlisävero sisältyy maksettavaa kokonaismäärää koskevaan laskelmaan.
Kun olet maksanut koko ostohinnan, eli arvonlisäveroineen, voit täyttää tämän ilmoituksen ja lähettää sen allekirjoitettuna sähköpostitse aanmelden@troostwijkauctions.com.
Kun olet saanut täysin täytetyn ilmoituksen, sinulle luodaan arvonlisäveroton lasku, jonka saat takaisin maksamastasi arvonlisäverosta muutaman päivän kuluessa.
;
márka: Longi; típus: LR4-60HPB-350; max. DC áramerosség: 350 W; teljes méret, H: 1776 mm; teljes méret, SZ: 1052 mm; teljes méret, M: 35 mm; leírás: 3 raklap egyenként 30 Longi LR4-60HPB-350 napelemmel.
összesen: 90 napelem
teljes teljesítmény: 31.500 Wp.
panel mérete: 1776x1052x35 mm.
teljesítmény: 350 Wp napelemenként.
állapot: nem használt; Ha magánvásárlóként a napelemeket otthonra / annak közelébe kívánja telepíteni, akkor jogosult lehet a 0% -os áfakulcsra.
Ez a rendelet csak akkor alkalmazandó, ha Ön Hollandiában rendelkezik lakóhellyel.

FIGYELEM! Az ajánlattevő nem tartalmazza az ÁFA-t, de a HÉA-t figyelembe veszik a teljes fizetendő összeg kiszámításakor.
A teljes vételár, tehát az ÁFA-val együtt történő kifizetése után kitöltheti ezt a nyilatkozatot, és e-mailben aláírva elküldheti a aanmelden@troostwijkauctions.com-nek.
A hiánytalanul kitöltött nyilatkozat kézhezvétele után áfamentes számlát állítunk ki Önnek, és néhány napon belül visszatérítjük Önnek a befizetett áfa összegét.
;
marca: Longi; tipo: LR4-60HPB-350; potenza c.c. max.: 350 W; dimensioni totali (L): 1776 mm; dimensioni totali (P): 1052 mm; dimensioni totali (A): 35 mm; descrizione: 3 pallet con 30 pannelli solari Longi LR4-60HPB-350 ciascuno.
Totale: 90 pannelli solari
potenza totale: 31.500 Wp.
Dimensioni pannello: 1776x1052x35 mm.
potenza: 350 Wp per pannello solare.
condizione: inutilizzato; Se tu, come acquirente privato, intendi installare i pannelli solari su / vicino a una casa, potresti avere diritto all'aliquota IVA dello 0%.
Questo regolamento si applica solo se risiedi nei Paesi Bassi.

ATTENZIONE! L'offerente è IVA esclusa, ma l'IVA è inclusa nel calcolo dell'importo totale da pagare.
Dopo il pagamento dell'intero prezzo di acquisto, quindi comprensivo di IVA, è possibile compilare questa dichiarazione e inviarla firmata via e-mail a aanmelden@troostwijkauctions.com.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione completa, verrà creata una fattura esente da IVA e riceverai un rimborso dell'importo IVA pagato entro pochi giorni.
;
merk: Longi; type: LR4-60HPB-350; max. DC power: 350 W; totale afmeting L: 1776 mm; totale afmeting B: 1052 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: 3 pallets met elk 30 Longi LR4-60HPB-350 zonnepanelen.
totaal: 90 zonnepanelen
totaal vermogen: 31.500 Wp.
afmeting panelen: 1776x1052x35 mm.
vermogen: 350 Wp per zonnepaneel.
conditie: ongebruikt; Indien u als particuliere koper het voornemen heeft de zonnepanelen aan te brengen op/nabij een woning, kunt u in aanmerking komen voor het 0% btw tarief.
Deze regeling geldt alleen wanneer u woonachtig bent in Nederland.

LET OP! Het bieddrag is exclusief BTW, maar de BTW wordt bij de berekening van het totaal te betalen bedrag wel meegerekend.
Na betaling van het volledige aankoopbedrag, dus inclusief de BTW, kunt u deze verklaring invullen en ondertekend per e-mail naar aanmelden@troostwijkauctions.com sturen.
Na ontvangst van de volledig ingevulde verklaring, zal een BTW-vrije factuur voor u aangemaakt worden en ontvangt u binnen enkele dagen het betaalde BTW-bedrag terug.
;
marka: Longi; typ: LR4-60HPB-350; maks. moc DC: 350 W; dlugosc calkowita: 1776 mm; szerokosc calkowita: 1052 mm; wysokosc calkowita: 35 mm; opis: 3 palety z 30 panelami słonecznymi Longi LR4-60HPB-350 każda.
razem: 90 paneli słonecznych
całkowita moc: 31.500 Wp.
Wymiary panelu: 1776x1052x35 mm.
moc: 350 Wp na panel słoneczny.
Stan: nieużywany; Jeśli jako prywatny nabywca zamierzasz zainstalować panele słoneczne na / w pobliżu domu, możesz kwalifikować się do stawki VAT 0%.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy mieszkasz w Holandii.

UWAGA! Oferent nie zawiera podatku VAT, ale podatek VAT jest uwzględniany przy obliczaniu całkowitej kwoty do zapłaty.
Po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, a więc zawierającej podatek VAT, możesz wypełnić to oświadczenie i wysłać je podpisane e-mailem do aanmelden@troostwijkauctions.com.
Po otrzymaniu w pełni wypełnionej deklaracji zostanie dla Ciebie utworzona faktura wolna od podatku VAT, a w ciągu kilku dni otrzymasz zwrot zapłaconej kwoty podatku VAT.
;
marca: Longi; tip: LR4-60HPB-350; energie maxima de alimentare c.c.: 350 W; dimensiunea totala L: 1776 mm; dimensiune totala l: 1052 mm; dimensiune totala h: 35 mm; descriere: 3 paleți cu 30 de panouri solare Longi LR4-60HPB-350 fiecare.
Total: 90 panouri solare
putere totală: 31.500 Wp.
Dimensiune panou: 1776x1052x35 mm.
putere: 350 Wp pe panou solar.
stare: neutilizată; Dacă dumneavoastră, în calitate de cumpărător privat, intenționați să instalați panourile solare pe/lângă o locuință, este posibil să fiți eligibil pentru cota de TVA de 0%.
Acest regulament se aplică numai dacă sunteți rezident în Olanda.

ATENȚIE! Ofertantul nu conține TVA, dar TVA-ul este inclus în calculul sumei totale care trebuie plătită.
După plata integrală a prețului de achiziție, deci inclusiv TVA, puteți completa această declarație și o puteți trimite semnată prin e-mail la aanmelden@troostwijkauctions.com.
După primirea declarației complete, vi se va crea o factură fără TVA și veți primi o rambursare a sumei TVA plătite în câteva zile.
;
znamka: Longi; vrsta: LR4-60HPB-350; najv. moc DC: 350 W; skupna mera D: 1776 mm; skupna mera Š: 1052 mm; skupna mera V: 35 mm; opis: 3 palete s po 30 sončnimi kolektorji Longi LR4-60HPB-350.
Skupaj: 90 sončnih kolektorjev
skupna moč: 31.500 Wp.
velikost plošče: 1776x1052x35 mm.
moč: 350 Wp na sončno celico.
stanje: neuporabljeno; Če nameravate kot zasebni kupec namestiti sončne kolektorje na / v bližini doma, boste morda upravičeni do 0-odstotne stopnje DDV.
Ta uredba se uporablja samo, če prebivate na Nizozemskem.

POZORNOST! Ponudnik ne plačuje DDV, DDV pa je vključen v izračun skupnega zneska, ki ga je treba plačati.
Po plačilu celotne nakupne cene, vključno z DDV, lahko izpolnite to izjavo in jo pošljete podpisano po e-pošti na aanmelden@troostwijkauctions.com.
Po prejemu v celoti izpolnjene deklaracije bo za vas ustvarjen račun brez DDV, v nekaj dneh pa boste prejeli vračilo plačanega zneska DDV.
;
märke: Longi; typ: LR4-60HPB-350; max. likströmseffekt: 350 W; totalmått L: 1776 mm; totalt mått B: 1052 mm; totalt mått H: 35 mm; beskrivning: 3 pallar med 30 Longi LR4-60HPB-350 solpaneler vardera.
Totalt: 90 solpaneler
total effekt: 31.500 Wp.
Panel storlek: 1776x1052x35 mm.
effekt: 350 Wp per solpanel.
skick: oanvänt; Om du som privat köpare tänker installera solpanelerna på / nära ett hem kan du vara berättigad till 0% momssats.
Denna förordning gäller endast om du är bosatt i Nederländerna.

UPPMÄRKSAMHET! Budgivaren är exklusive moms, men moms ingår i beräkningen av det totala beloppet som ska betalas.
Efter betalning av hela köpeskillingen, alltså inklusive moms, kan du fylla i detta utdrag och skicka det undertecknat via e-post till aanmelden@troostwijkauctions.com.
Efter att ha mottagit den fullständigt ifyllda deklarationen skapas en momsfri faktura åt dig och du får en återbetalning av det momsbelopp som betalats inom några dagar.
;
Autres équipements de contrôle climatique Longi
Résultats de recherche: 9 annonces
Montrer
S'abonner